skordis profile image
Θεραπευτικές
Μέθοδοι
therapies image

Διαθερμία ραδιοσυχνοτήτων

Η διαθερμία συχνοτήτων βασίζεται στην τεχνολογία ραδιοκυμάτων. Αυτή η θεραπεία συνοδεύεται από θεραπευτικούς χειρισμούς με σκοπό την ταχύτερη επούλωση των ιστών, την ελάττωση του πόνου και επανένταξη του ασθενή στην καθημερινότητα του. Έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί βιολογικούς μηχανισμούς με θερμικό και αθερμικό τρόπο. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η θεραπεία έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα τόσο σε οξύ όσο και σε υποξύ στάδιο αλλά και σε ορισμένες χρόνιες παθολογίες.

Η θεραπεία λειτουργεί με βάση την μεταφορά ενέργειας στους ιστούς μιλάμε για μια ενέργεια ραδιοσυχνότητας της τάξης των 400-1000 ΚΗΖ. Η συγκεκριμένη ενέργεια μεταφέρεται προς τους ιστούς με ειδικά ηλεκτρόδια που βασίζονται στο χωρητικό και ωμικό φαινόμενο και πιο συγκεκριμένα. Tο χωρητικό (ηλεκτρόδιο πυκνωτή) επιδρά στους επιφανειακούς μαλακούς ιστούς. Tο ωμικό (ηλεκτρόδιο αντίστασης) στους βαθύτερους ιστούς με μεγαλύτερη ηλεκτρική αντίσταση.

Τέτοιοι ιστοί είναι οι σύνδεσμοι, οι τένοντες και τα οστά. Η διαφορά με άλλες μορφές ηλεκτροθεραπείας είναι ότι το ηλεκτρικό φορτίο δεν μεταφέρεται με άμεση επαφή αλλά με την κίνηση των ιόντων μέσω της έλξης και της άπωσης των ηλεκτρικών φορτίων. Αυτή η μορφή συχνότητας δημιουργεί κίνηση ιόντων μήκους κύματος10nm που αποσκοπεί στην αλλαγή του δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης. Αυτή η ενέργεια αλληλοεπιδρά με τους ιστούς σε τρία επίπεδα.

WINBACK

Η συσκευή TECAR της Winback παρέχει αποτελεσματική θεραπεία σε όλες τις μυοσκελετικές παθήσεις. Η ενέργεια Winback μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οξεία ή χρόνια φάση και τα αποτελέσματα της είναι εμφανή από την πρώτη συνεδρία αυξάνοντας το εύρος κίνησης και μειώνοντας δραστικά τον πόνο.

Η ενέργεια WINBACK προκαλεί στο κυτταρικό περιβάλλον ροή ιόντων Na και Κ με εξαιρετικά ταχείες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Αυτές οι ταλαντώσεις οδηγούν στη αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης. Έτσι, ευνοούνται οι ανταλλαγές ιόντων και κατ’ επέκταση, η ταχύτερη επούλωση των ιστών.

Η ενέργεια WINBACK αναστέλλει την αίσθηση του πόνου άμεσα και για περισσότερο από 48 ώρες. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από τις ταλαντώσεις της ενέργειας που διαταράσσουν τη συμβατική εναλλαγή (υπερπόλωση, αποπόλωση) του σήματος πόνου. Έτσι, οι νευρικές ώσεις διακόπτονται και ο ασθενής νιώθει άμεσα το ευεργετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα βοηθάει την απελευθέρωση ενδορφινών για διαρκή αναλγησία.

Με την αύξηση της έντασης της ενέργειας WINBACK, η φυσική αντίσταση των βιολογικών ιστών μετατρέπει την ενέργεια σε θερμότητα (ενδογενής διαθερμία), η οποία αυξάνει τις αγγειακές και λεμφικές ροές.

Διαθερμία ραδιοσυχνοτήτων image

CARE THERAPY

Η CareTherapy είναι μια επαναστατική μέθοδος που προκύπτει από τη συνέργεια μεταξύ της τεχνολογίας αιχμής και των κλινικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στο τομέα Μεταφοράς Ενέργειας Αντιστατικής (Resistive) και Χωρητικής (Capacitive). Η βιοδιέγερση που δημιουργείται βαθιά στους ιστούς παράγει σημαντικά ανταλγικά, αντιφλεγμονώδη και πάνω απ΄όλα αποτελέσματα αποκατάστασης ιστών, έτσι ώστε να επιταχυνθεί ο χρόνος πλήρους λειτουργικής αποκατάστασης του ασθενούς.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία CareTherapy, μπορούμε να θεραπεύσουμε τους ιστούς των ασθενών με το όφελος της αύξησης της μικροκυκλοφορίας, της αγγειοδιαστολής και της αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας.

 

Διαθερμία ραδιοσυχνοτήτων image

INDIBA ACTIV

Η Indiba activ λειτουργεί στην ραδιοσυχνότητα 448 KHZ

  • Στη βιοδιέγερση (μη θερμική δράση) και πιο συγκεκριμένα παρατηρείται αύξηση της κυτταρικής θρέψης, μια αύξηση του κυτταρικού μεταβολισμού και αυτό προκύπτει από την αυξημένη απαίτηση για οξυγόνο. Θέτει σε κίνηση το εξω κυττάριο υγρό λόγω της αύξησής της έσω και έξω κυτταρικής ανταλλαγής ιόντων καθώς επίσης και προσφέρει αναλγησία στις νευρικές απολήξεις.
  • Στην περίπτωση της αγγείωσης(ήπια θερμική δράση) έχουμε καλύτερη λειτουργία της μικροκυκλοφορίας των ιστών καθώς επίσης και αγγειοδιαστολή που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αιματικής ροής. Παρατηρείται αύξηση του κυτταρικού μεταβολισμού και της οξυγόνωσης των ιστών. Τέλος, σε αυτή την κατηγορία έχουμε και μια αποιδηματική δράση που αποσκοπεί στην αποτοξίνωση των ιστών.
  • Στην υπερδραστηριοποίηση (υπερθερμία) όπως είναι φυσικό έχουμε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται εντός των ιστών με αποτέλεσμα την αύξηση της αιματικής ροής και κατ' επέκταση την αύξηση του κυτταρικού μεταβολισμού. Συμβάλλει ακόμα στην ενεργοποίηση ενδογενών επουλωτικών μηχανισμών. Τροποποιεί την ισορροπία των ιστών με στόχο την καταπολέμηση της ίνωσης.

Όλες οι παραπάνω διεργασίες έχουν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της διαταραγμένης κυτταρικής διαταραγμένης κυτταρικής ισορροπίας την ενεργοποίηση των αναγεννητικών βιολογικών διεργασιών και την αναλγησία.

Διαθερμία ραδιοσυχνοτήτων image

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
skordis logo
Εγγραφείτε στο Newsletter