Θεραπευτικές
Μέθοδοι

Taping

Στόχο έχει να δράσει τόσο θεραπευτικά,αναλγητικά αλλά και σταθεροποιητικά ανάλογα με την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής διαφοροποιούμενη πάντα ανάλογα με την παθολογία και το αποτέλεσμα που θέλει ο θεραπευτής.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter